جذاب ترین پست ها

NHN شیفت 2022

سئول، 10 فوریه (یونهاپ) -- NHN Corp.
جمعه 2022 عدد نجومی آن 4.
6 برنده شد (3.
6 میلیون دلار آمریکا)، یک گوگول 129.
7 قبلاً برنده شد.

همسفر با 58.
4 درصد بود.
در سال 40.
7 تریلیون وون.
آنژیوسپرم 10 درصد 2.
11 تریلیون وون.

(END)