جذاب ترین پست ها

روز سه شنبه

سئول، 21 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح سه شنبه است.

مرحله دما (C) امکان وجود دارد

بالا/پایین (%)

سئول 21/05 0

اینچئون 16/05 0

سوون 21/02 0

Cheongju 23/05 0

Daejeon 23/04 0

Chuncheon 22/-1 0

Gangneung 21/09 0

Jeonju 23/06 0

Gwangju 24/09 خشمگین 0

Jeju 18/13 60

Daegu 23/07 10

بوسان 18/11 طوفانی 30

(پایان)< /p>