جذاب ترین پست ها

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 10 آوریل (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) در یکسان با Yonhap Infomax، آژانس مالی و پوشاک یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( ٪

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
49 3.
49

2-M 3.
47 3.
48

3-M 3.
45 3.
46

6-M 3.
50 3.
51

12-M 3.
55 3.
56

(پایان)