جذاب ترین پست ها

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 10 مارس (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) معادل یونهاپ Infomax، آژانس مالی و برکت یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( ٪

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
55 3.
55

2-M 3.
60 3.
60

3-M 3.
65 3.
65

6-M 3.
80 3.
80

12-M 3.
93 3.
92

(پایان)