جذاب ترین پست ها

یکشنبه ها

سئول، 02 آوریل (یونهاپ) -- پیش بینی آب و هوای 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح یکشنبه است.

شرایط دما (C) امکان

بالا/پایین (%)

سئول 26/11 0

اینچئون 22/10 0

Suwon 25/08 0

Cheongju 23/09 0

Daejeon 23/08 0

Chuncheon 25/05 0

Gangneung 19/10 0

Jeonju 24/09 0

Gwangju 25/10 0
p>

Jeju 19/13 0

Daegu 20/08 0

بوسان 19/11 0

(پایان)